top of page

A Parking Art creiem que l'educació artística està relacionada amb el coneixement, amb els processos mentals i no només amb els manuals. Per això, defensem que l'educació artística no són manualitats.

En les activitats extraescolars combinem l'expressió artística amb el llenguatge visual i el coneixement d'artistes i obres, mentre desxifrem la cultura visual que marca el nostre dia a dia.

Aquí l'art és el mitjà, no una fi. Volem que els nens i nenes s'alliberin dels seus complexos amb les habilitats artístiques i estimulin la seva creativitat. 

Per produir art no es necessita un talent especial, només cal crear en llibertat, reforçant l'autoestima i la seguretat.

Cada sessió dura 75 minuts. En elles experimentem amb colors, materials, textures... Alguns cops creem de forma individual i altres busquem l'energia del grup per compartir la creativitat i fugir de l'excesiu individualisme que hi ha majoritàriament en aquestes pràctiques.

ParkingArt logo.png
bottom of page